icon-deratyzacjaDeratyzacja – zwalczanie wszelkich gryzoni, przede wszystkim szczurów i myszy szkodliwych ze względów sanitarnych i gospodarczych. Najczęstszym sposobem tępienia gryzoni jest umieszczanie pułapek i wykładanie trutek.

W naszym zakresie jest:

  • Zwalczanie gryzoni (myszy,szczurów) w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, produkcyjnych, magazynowych.
  • Odszczurzanie w obiektach przemysłowych.
  • Przeprowadzenie analizy zagrożeń, zaprojektowanie, instalacja i monitoring systemów ochrony i zabezpieczeń obiektów przed szkodnikami. Wszystkie działania zgodne z systemami m.in.HACCP.