1) Dezynfekcja

Dezynfekcja – odkażanie, niszczenie drobnoustrojów (bakterii, wirusów i grzybów) chorobotwórczych i ich form przetrwalnikowych środkami fizycznymi i chemicznymi, w celu zapobiegania zakażeniu.

Przeprowadzamy prace dezynfekująco – myjące, takie jak:

  • dezynfekcja piwnic i pomieszczeń po zalaniu wodą,
  • dezynfekcja lokali po zmarłym i odkażanie pomieszczeń (bakterie, wirusy),
  • dezynfekcja zsypów, kontenerów, koszy na śmieci.

2) Dezynsekcja

Dezynsekcja – zwalczanie insektów, takich jak: karaluchy, prusaki, pluskwy, pchły, wszy, mrówki, muchy, komary, osy, szerszenie, ich jaj i larw. Stosowanie programów i systemów kontroli szkodników wg GMP, GHP, IPM, HACCP.

W naszym zakresie jest:

  • Likwidacja szkodliwych owadów (karaluchów, prusaków, pluskiew, pcheł, wszy, much, komarów, mrówek, os, szerszeni) w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, produkcyjnych, magazynowych, środkami chemicznymi.
  • Przeprowadzenie analizy zagrożeń, zaprojektowanie, instalacja i monitoring systemów ochrony i zabezpieczeń obiektów przed szkodnikami.
  • Dezynsekcja  w HACCP – systemach zapewniania jakości w przetwórstwie rolno-spożywczym i przemyśle farmaceutycznym.
  • Usuwanie gniazd os i szerszeni.

3) Deratyzacja

Deratyzacja – zwalczanie wszelkich gryzoni, przede wszystkim szczurów i myszy szkodliwych ze względów sanitarnych i gospodarczych. Najczęstszym sposobem tępienia gryzoni jest umieszczanie pułapek i wykładanie trutek.

W naszym zakresie jest:

  • Zwalczanie gryzoni (myszy,szczurów) w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, produkcyjnych, magazynowych.
  • Odszczurzanie w obiektach przemysłowych.
  • Przeprowadzenie analizy zagrożeń, zaprojektowanie, instalacja i monitoring systemów ochrony i zabezpieczeń obiektów przed szkodnikami. Wszystkie działania zgodne z systemami m.in.HACCP.